Leren is fijn op Valckesteyn

Kwaliteitsplanning

 

Basisafspraken:

· aanvangstijd van de vergaderingen: 19.45 uur

· sluitingstijd van de vergaderingen: ca. 21.45 uur

· vergaderlocatie: Gebouw Zuid

· verslaglegging: notulen met een besluitenlijst

· Notulist:

· Voorzitter:

· agendaoverleg MR/directie:

                                                               o tijdstip: nader af te spreken.

                                                               o locatie: zuid

                                                               o deelnemers: Voorzitter, directie

· vergaderstukken:

                                                               o tijdstip gereed: ruim een week voor de vergadering, notulen zo snel mogelijk.

                                                               o wijze van verspreiding: via e-mail

· vergaderstructuur en vaste indeling agenda:

 

Data vergaderingen: 

Vergadering

Thema's

7 oktober 2020

 1. kwaliteitsplan MR doornemen + taakverdeling vaststellen

 2. Jaarverslag ( terugblik )

 3. Deskundigheidsbevordering MR

 4. Ingebracht thema ouders: PR school ( Hoe zet je je als school neer?)

 5. kaders peiling schooltijden

4 november 2020

 1. Jaarrekening update

 2. Uitgangspunten begroting

 3. visie en missie MR

 4. Rekenbegrip / rekenmethode

6 januari 2021

 1. ondersteuning/ faciliteiten MR

 2. ouderbetrokkenheid

 3. onderwijskundig beleid ( onderwerp nader te bepalen)

 4. MR statuut/ MR reglement opnieuw doornemen

3 februari 2021

 1. Ingebracht thema ouders: schooltijden. Hoe kijken ouders en leerkrachten nu aan tegen een continurooster?

 2. Formatie; eerste conclusie oktobertelling

 3. visie en missie mr

3 maart 2021

 1. schoolbegroting

 2. thema/ discussie voor volgend jaar

 3. Begroting MR

 4. beleidsplan cultuur 

7 april 2021

 1. .Ingebracht thema ouders: ouders betrekken bij school adhv thema's ( vorig jaar besproken, wat is verandert? wat gaat goed? Wat kan nog beter?)  

 2. visie en missie mr ( vaststellen) 

 3. beleidsplan ICT

 4. beleidsplan hoogbegaafdheid

2 juni 2021

 1. jaarplan

 2. voorstel studiedagen komend schooljaar

 3. schoolgids doornemen

 4. verkiezing MR

 5. jaarverslag MR opstellen

7 juli 2021

 1. uitslag verkiezing MR

 2. functioneren MR

 3. data + planning volgend schooljaar goedkeuren

 4. schoolgids goedkeuren

 5. scholingsplan

 6. jaarverslag goedkeuren

 7. formatie