Leren is fijn op Valckesteyn

Voorstellen


Christa Nijhoff

Ik zit sinds het schooljaar 2015-2016 in de MR, omdat ik het interessant vind om ook op een ander level met onderwijs bezig te zijn dan alleen op klasniveau. Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij, en mee te mogen beslissen over, de zaken die op en rond school spelen. Ik werk op maandag, dinsdag en woensdag op Valckesteyn Zuid. Ik woon samen met mijn vriend Sebastiaan en zoontje Sef en dochter Mila in Spijkenisse.


Anne van Gils

In de eerste plaats trotse moeder van Chloë (groep 3) en Katie (groep 1/2 B). Als ouder ben ik graag betrokken bij de school. Mijn interesse voor de ontwikkeling van de schoolorganisatie is groot, dit komt mede omdat ik in het dagelijkse leven werkzaam ben in het onderwijs. Ik vind het leuk om van anderen ouders te horen welke ideeën zij hebben of waar zij tegenaan lopen. Dit kan in de MR bespreekbaar worden gemaakt om met elkaar te kijken hoe dit het onderwijs op OBS Valckesteyn ten goede kan komen


Aline van Gemert

Inmiddels ben ik bijna 10 jaar in dienst bij Stichting Openbaar Onderwijs Albrandswaard. Naast mijn rol als voorzitter van de MR neem ik ook deel aan de GMR. Ik vind het lesgeven fantastisch maar een actieve rol hebben in het vormgeven van de school, in samenwerking met ouders, is wat mij betreft een mooie manier om als leerkracht bij te dragen aan een fijne school. Vandaar mijn keuze voor de MR.
Buiten mijn fulltime baan als leerkracht ben ik getrouwd en hebben wij samen 2 kinderen.

 


Ingeborg de Wilt

Mijn naam is Ingeborg de Wilt en ik ben moeder van twee kinderen. Vanaf 2011 ben ik als
groepsleerkracht en leerkracht van de LED-groep ('Leer-Extra-Dingen-groep') werkzaam bij
OBS Valckesteyn. Voor mijn switch naar het onderwijs heb ik in diverse logistieke en
commerciële functies gewerkt. Samen met ouders denk ik graag mee over het beleid van de
school en zet ik me in voor kwalitatief goed onderwijs dat aansluit bij de behoeften en
mogelijkheden van elk kind.

 


Remon Pidoux

Vader van Aimy en getrouwd met Anita. Sinds 2 jaar lid van MR en GMR. Naast werk vooral genieten en aandacht voor ontwikkeling van anderen. Zo ook kwalitatief goed onderwijs, vanuit persoonlijk aandacht en betrokkenheid. Probeer daar mijn steentje bij te dragen vanuit mijn juridisch, economische achtergrond en kennis van management & organisatie.