Leren is fijn op Valckesteyn

Verrijking en verdieping / LED-groep

 
Obs Valckesteyn is een school waar het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van alle kinderen. Leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere aanbod, bieden wij extra uitdaging in de klas. Wij gebruiken hiervoor de leerlijn van Levelspel en Levelwerk. Dit is een doorlopende lijn van groep 1 tot en met 8 voor verrijking en verdieping op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Elke groep heeft zijn eigen box met materialen. Met behulp van deze methode worden kinderen cognitief  uitgedaagd, ze moeten er echt hun best voor doen. Op deze manier leren de kinderen om leerstrategieën in te zetten en door te zetten als het moeilijk wordt.  
 
Voor sommige (hoog)begaafde kinderen is de verrijking en verdieping in de klas niet voldoende. Voor hen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Leer-Extra-Dingen-groep (LED-groep), vergelijkbaar met een Plusgroep. De LED-groep vindt plaats op woensdagochtend. Voor deze groep hanteren wij selectiecriteria. Wij maken hierbij gebruik van de SiDi3, een protocol voor het signaleren en diagnosticeren van (hoog)begaafde kinderen. Verder gebruiken wij de analyses van de citotoetsen en de informatie van de ouders en het kind. Wij werken in 5 blokken (van vakantie tot vakantie) en beoordelen na het eerste blok of het kind op zijn plek is in de LED-groep. Een belangrijke doelstelling van deze groep is het leren om te leren bij moeilijker werk: werken volgens een stappenplan met een goede werkhouding en doorzettingsvermogen. We willen dat kinderen ook werken met ontwikkelingsgelijken en op hun eigen niveau worden uitgedaagd zodat ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Tevens zijn het samenwerken en leren omgaan met feedback belangrijke aandachtspunten.
 
In de LED-groep wordt gewerkt aan verschillende projecten. Een paar voorbeelden zijn: mindmappen, filosoferen, schaken, projecten als 'Een missie naar Mars' en programmeren. Verder komen sociaal-emotionele onderwerpen aan bod zoals het omzetten van niet-helpende gedachten in helpende gedachten.