Leren is fijn op Valckesteyn

LEERLINGENRAAD

Op obs Valckesteyn is al een paar jaar een leerlingenraad actief. In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Elk jaar worden er nieuwe leerlingen gekozen. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 
Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten. 
In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 bovenbouw. Uit elke klas worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school. De directeur bespreekt de bevindingen van de raad weer met de MR en leerkrachten.
Deze groep komt vijf keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers bespreken de vergaderpunten in de klas. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg.
Belangrijke uitgangspunten zijn:
  • de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren
  • de leerlingen inspraak geven
  • de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is.

Leerlingenraad Zuid:
 
 

Leerlingenraad Noord: