Leren is fijn op Valckesteyn

Kwaliteitsplanning

Kwaliteitsplanning MR 2019 - 2020

Basisafspraken:

· aanvangstijd van de vergaderingen: 19.45 uur

· sluitingstijd van de vergaderingen: ca. 21.45 uur

· vergaderlocatie: Gebouw Zuid

· verslaglegging: notulen met een besluitenlijst

· Notulist:

· Voorzitter:

· agendaoverleg MR/directie:

                                                               o tijdstip: nader af te spreken.

                                                               o locatie: zuid

                                                               o deelnemers: Voorzitter, directie

· vergaderstukken:

                                                               o tijdstip gereed: ruim een week voor de vergadering, notulen zo snel mogelijk.

                                                               o wijze van verspreiding: via e-mail

· vergaderstructuur en vaste indeling agenda:

 

Data vergaderingen:

Vergadering Thema's

3 oktober 2019:
1. kwaliteitsplan MR + taakverdeling
2. Jaarverslag
3. Deskundigheidsbevordering MR
4. Ingebracht thema ouders: innovatie/ techniek
5. website

6 november 2019: 
1. Jaarrekening update
2. Uitgangspunten begroting
3. Ingebracht thema ouders: ouders betrekken bij school adhv thema's

8 januari 2020: 
1. ondersteuning/ faciliteiten MR
2. ouderbetrokkenheid
3. onderwijskundig beleid ( onderwerp nader te bepalen)
4. MR statuut/ MR reglement bespreken
5. Formatie; eerste conclusie oktobertelling

5 februari 2020: 
1. Ingebracht thema ouders: rekenbegrip

4 maart 2020: 
1. schoolbegroting
2. thema/ discussie voor volgend jaar
3. Begroting MR

1 april 2020: 
1. Ingebracht thema ouders: mogelijkheden website benutten. O.a. MOO

3 juni 2020:
1. schoolplan
2. voorstel studiedagen komend schooljaar
3. schoolgids
4. verkiezing MR
5. jaarverslag MR

1 juli 2020:
1. uitslag verkiezing MR
2. functioneren MR
3. data + planning volgend schooljaar
4. schoolgids
5. scholingsplan
6. jaarverslag
7. formatie