Leren is fijn op Valckesteyn

GROEPSINDELING 2018-2019:


Locatie Zuid:

Groep 1/2a:
                                                
Anja Vermeulen (ma, di, wo)              Linda Ketting (do, vr)

Groep 1/2b:
                                               
Annemarie Kranenburg (ma, di)      Tinka Spanjersberg (wo, do, vr)


Groep 3:
                                               
Juf Cora Vos (ma, vr)                               Anouk Deelen (di, wo, do)

Groep 4:
                                              
Christa Nijhoff (ma, di, wo)                Rianne Aalders (do, vr)

Groep 5:
                                            
Debbie Broodman (ma, di)               Freke Klootwijk (wo, do, vr)


Groep 6:
                                               
Diane Broersma (ma, di, woe)         Ingeborg de Wilt (do, vr)

Groep 7:


Juf Aline van Gemert (ma, di, wo, do, vr)

Groep 8
                                                   
Melanie ten Hoeve (ma, di, wo)        Jenny Louman (wo, do, vr)Locatie Noord:

Groep 1/2n:
                                                                             
Debby Meulmeester (ma, di)             Nandy Onderdelinden (wo, do, vr)

Groep 3/5n:
                                                                    
Ellen van Boven (ma)                              Bianca Trommelen (wo, do, vr)

Groep 4/6n:

Lieke Hengst

Groep 7n:

Femke Dijkstra (ma, di, wo, do, vr)

Groep 8n:
                                                   
Andrea Zevenbergen (ma, di)               Judith Syaranamual (wo, do, vr)

Taalklas: Juf Lieda van Es (ma-ocht, di-ocht, wo-ocht, vr-ocht)
Marga Maissan directrice (di, wo, do, vr)


Marlene de Reus adjunct-directrice (di, wo, do)


Jolanda Goudriaan Interne begeleiding groep 1 t/m 8 (ma, di, wo, do)Kevin Francois gymnastiek groepen 3 t/m 8 (ma, di, vr) en Sander Kamies (wo)


Anita Tabak onderwijs ondersteuner (ma, di, wo, vr)

Corrie Hasselaar leerkracht godsdienst vormend onderwijs (do)
Inge Breedveld leerkracht humanistisch vormend onderwijs (do)