Leren is fijn op Valckesteyn

GROEPSINDELING 2017-2018:


Locatie Zuid:

Groep 1/2a:
                                                
Juf Anja Vermeulen (ma, di, wo) en juf Linda Ketting (do, vr)

Groep 1/2b:
                                                        
Juf Annemarie Kranenburg (ma, di) en juf Tinka Spanjersberg (wo, do, vr)


Groep 3:
                         
Juf Cora Vos (ma, vr) en juf Anouk Deelen (di, wo, do)

Groep 4:
                                              
Juf Christa Nijhoff (ma, di, wo) en juf Rianne Aalders (do, vr)

Groep 5:
                                            
Juf Debbie Broodman (ma, di) en juf Freke Klootwijk (wo, do, vr)


Groep 6:
                                                                                
Juf Diane Broersma (ma, di, woe) en juf Ingeborg de Wilt (do, vr)

Groep 7:


Juf Aline van Gemert (ma, di, wo, do, vr)

Groep 8
                                                           
Juf Melanie ten Hoeve (ma, di, wo) en juf Jenny Louman (wo, do, vr)Locatie Noord:

Groep 1/2n:
                                                                              
Juf Debby Meulmeester (ma, di) en juf Nandy Onderdelinden (wo, do, vr)

Groep 3/5n:
                                                                    
Juf Ellen van Boven (ma) en juf Bianca Trommelen (wo, do, vr)

Groep 4/6n:

Juf Lieke Hengst

Groep 7n:

Juf Femke Dijkstra (ma, di, wo, do, vr)

Groep 8n:
                                                   
Juf Andrea Zevenbergen (ma, di) en juf Judith Syaranamual (wo, do, vr)

Taalklas: Juf Lieda van Es (ma-ocht, di-ocht, wo-ocht, vr-ocht)

Overige taken:


Marga Maissan directrice (di, wo, do, vr)


Marlene de Reus adjunct-directrice (wo, do, vr)


Jolanda Goudriaan Interne begeleiding groep 1 t/m 8 (ma, di, wo, do)Kevin Francois gymnastiek groepen 3 t/m 8 (ma, di, vr) en Sander Kamies (wo)


Anita Tabak onderwijs ondersteuner (ma, di, wo, vr)

Corrie Hasselaar leerkracht godsdienst vormend onderwijs (do)
Inge Breedveld leerkracht humanistisch vormend onderwijs (do)