Leren is fijn op Valckesteyn

MAANDBRIEF


Ouders van obs Valckesteyn ontvangen elke maand via de mail onze maandbrief. In de maandbrief vermelden wij alle activiteiten en gebeurtenissen die plaatsvinden in de desbetreffende maand.


Klik hier voor de maandbrief van juli/september.