Leren is fijn op Valckesteyn

Coöperatieve werkvormen in groep 6

22-01-2020
In groep 6 leren de kinderen veel m.b.v. coöperatieve werkvormen. Bij coöperatief leren is er sprake van gelijke deelname en kan ieder kind worden aangesproken op zijn/haar verantwoordelijkheid, oftewel iedereen kan de opdracht beantwoorden.
In groep 6 leren de kinderen veel m.b.v. coöperatieve werkvormen. Bij coöperatief leren is er sprake van gelijke deelname en kan ieder kind worden aangesproken op zijn/haar verantwoordelijkheid, oftewel iedereen kan de opdracht beantwoorden. De kinderen hebben elkaar nodig om een opdracht te kunnen uitvoeren. In alle teams vindt er tegelijkertijd actie plaats. Op de foto's is te zien hoe kinderen vragen aan elkaar stellen met de coöperatieve werkvorm Binnen- buitenkring. Woordenschat oefenen we regelmatig met de werkvorm Mix en ruil of Vraag en ruil. Nieuwe onderdelen van rekenen oefenen de kinderen ook vaak met de werkvorm Tweetalcoach. Sociale vaardigheden spelen een grote rol bij het coöperatief leren. De kinderen leren elkaar te bedanken als ze samengewerkt hebben en hoe ze elkaar complimenten kunnen geven. Op die manier krijg je ook een fijne sfeer in de klas.