Leren is fijn op Valckesteyn

IPC groep 3/4

18-04-2018
Dit schooljaar is Valckesteyn Noord met IPC begonnen. IPC staat voor international primary curriculum.
Dit schooljaar zijn we in groep 3/4 met IPC begonnen. Wat wil zeggen dat zaakvakken op een geïntegreerde manier gegeven worden, waardoor de kinderen begrip en kennis op doen door vaardigheden aan te leren. De kinderen zijn al onderzoekend verbanden aan het leggen en ontdekken steeds meer.

De kinderen in onze groep zijn bezig met de unit "Communicatie! Magische media". In deze unit leren de kinderen over de vele manieren die er zijn om te communiceren. De kinderen worden uitgedaagd hun communicatievaardigheden te oefenen en meer te leren over hoe je films en tv-programma's maakt. Elke unit begint met een startpunt. Deze keer zijn de kinderen ontvangen in de klas die omgebouwd was tot bioscoop. In de bioscoop hebben de kinderen naar een "stomme film" gekeken om te leren dat lichaamstaal ook veel doet in communicatie met anderen. Na afloop hebben de kinderen in groepjes korte sketches gemaakt waarin lichaamstaal centraal stond.

Op het moment zijn we bezig met muziek als communicatie. De kinderen leren nu dat muziek een onderdeel is van communicatie. Dit doen ze door muziekinstrumenten bij personages uit een sprookje te zoeken. Om de kinderen te ondersteunen in hun leerproces werken we met een leerwand. Hier laten we zien wat we doen en wat de kinderen geleerd hebben. De doelen staan op de leerwand beschreven, de werkjes van kinderen komen hier te zien en de kinderen worden meegenomen in hun eigen leerproces door zichzelf positief te leren beoordelen naar wat ze geleerd hebben.